2008/Sep/05

เมื่อเราให้โอกาสใคร..ในครั้งแรก

แสดงว่าเราพร้อมที่จะให้อภัย

.. กับคนนั้น ..

และ

คำว่า "โอกาส" ก็ไม่ได้มีเหลือเฟือ

ไม่สามารถใช้ได้อย่างฟุ่มเฟือย

เวลาหยิบยื่นโอกาสให้ใครไป

ทำไมถึงไม่ค่อยมีใครเห็นค่าของมัน

เมื่อเวลา .. ผ่านไป

จึงกลับมาเรียกร้อง

ขอมัน..อีกครั้ง

 

...........

 

แต่แล้ว ..

เพราะเป็นเรา

เราก็มักจะให้มันเป็นครั้งที่สอง

กับคนที่เรารัก

ถึงเราจะเป็นแบบนี้

แต่ก็อย่าลืมว่า โอกาสครั้งแรก

..มักจะดีกว่า..

ครั้งหลังๆ

แน่นอน

.....

....

...

..

.

อย่าทำร้ายเราให้มากนักเลย

การให้โอกาสครั้งต่อๆไป

มันก็คือการ .. เอาความเจ็บปวดของเราไปแลกมา

 

<"> คนรักกัน (",)

ก็ควรจะช่วยกันรักษาความรัก

เมื่อเราพร้อมที่จะให้อภัยแล้ว

ขอแค่รับมัน

แล้วทำให้มันดีที่สุด

ช่วยกันนะ..

ช่วยกันรักษาความรัก .. ของเรา

 

Comment

Comment:

Tweet


อื้ ม มเห็นด้วยงับ ตรงที่ ว่า การให้โอกาสครั้งแรก ย่อมดี กว่าครั้ง สอง ,, การหั้ยโอกาสเป็นสิ่งที่ ดี ,, และคนที่ได้รับโอกาสนั้น ควรเห็นคุณค่า มันให้มากๆ นะงับ ,,
#1 by ช ม เ พ ลิ น * At 2008-09-05 23:59,