2008/Aug/07

พี่พีท...ผึ้งรักพี่พีทนะ

แต่ตอนนี้ เหมือนความรักที่ผึ้งมีให้พี่พีท

ไม่ได้ช่วยให้เรื่องที่ยังค้างคาอยู่แบบนี้ดีขึ้น

อยู่ต่อหน้ากันก็ไม่อยากจะพูดเรื่องแบบนี้แล้ว

เคยบอกไปไม่รู้กี่หน เหนื่อยแล้ว

...เหนื่อยจริงๆ...

ขอเถอะ

...

 

Comment

Comment:

Tweet


sorry girl
but i'm alway try to fix it
luv you too
#1 by just dream (58.8.101.23) At 2008-08-08 07:32,